Kaskáda tepelných čerpadel Airwell, OÚ Svor

Kaskáda tepelných čerpadel Airwell, OÚ Svor

S naším zákazníkem jsme pro obecní úřad ve Svoru instalovali kaskádu tří tepelných čerpadel Airwell o kumulovaném výkonu 3x 30 kW. Původně byl objekt vytápěný několika zdroji vytápění. Cílem rekonstrukce bylo zefektivnění topného systému nízkoenergetickými zdroji. Vzhledem k návazným instalačním a stavebním činnostem, výměny měděných rozvodů v celém objektu a instalace akumulační nádrže o objemu 500 l, trvala kompletní instalace v řádu měsíců.

Další realizace našich partnerů